Imago Nova Ikongalleri
 

 
Efter milda påtryckningar från vänner och kolleger ska jag här berätta om mitt arbete, om den kreativa processen och måleritekniken. Lite motvilligt - då jag egentligen hatar att bli fotograferad och då arbetet i ateljén i princip är av privat natur - har jag också ställt upp på att själv avbildas och detta av min käre gudson och vän Mattias Piltz, dokumentärfilmare och när tillfälle bjuds även stillbildsfotograf. Här presenteras work in progress, ibland nästan enbart med foton, ibland ganska ingående kommenterat.


Teckningen av Sankt Mikael drakdödaren

Under denna flik kan du se bilder på arbetet med den stora teckning (kartong) som legat till grund för den ikon vars konstnärliga och måleritekniska tillblivelse i nästföljande presentation ingående exponeras.


Sankt Mikael drakdödaren målad steg för steg

Här visas en rad foton som steg för steg gestaltar hur denna ikon tillkom och kommenteras den kreativa och måleritekniska processen bakom denna.


Den rättfärdiga Rut med sonen Obed 

I denna rikt illustrerade artikel berättas om hur ett nytt, aldrig tidigare existerande motiv tillkommer, från de första tankarna kring motivets komposition och trevande blyertsstrecken, till den enligt alla konstens regler fullbordade ikonen.
 


    
Detaljmåleri i Jesu ansikte.  Foto Mattias Piltz.