Imago Nova Ikongalleri
 

 
Som professionellt utövande ikonmålare sedan över 30 år har jag fått förmånen att utsmycka en rad kyrkor och hem och i det senare fallet, glädjande nog, också hos personer som inte är troende.


För er som önskar en ikon för den egna andaktsplatsen eller ge bort i gåva i samband med dop, bröllop, födelsedag eller dylikt föreslår jag att ni i första hand tittar närmare på motiven i galleriet.


Pris fastställs med hänsyn till motivval, bildstorlek samt ungefärlig arbetstid. Här exempel på några av de ikoner man privat brukar vilja beställa:


Kristus med den brinnande blicken 

Ömhetens Gudsmoder

Tecknets Gudsmoder

Jakobs stege


Så här kan det se ut: andaktsplats


Om den kreativa och tidskrävande processen bakom en ikon målad i den teknik jag arbetar i, oavsett om det rör sig om ett litet porträtt (som det här bredvid) eller ett stort altarskåp, kan ni läsa här: det konstnärliga utförandet.


För er som för kyrkligt bruk önskar en ikonutsmyckning av något slag föreslår jag att vi träffas på plats och överlägger utifrån de specifika förutsättningar som råder i den kyrka eller det kapell det är fråga om. I den mån ni planerar att bygga ny kyrka eller omgestalta en redan befintlig och tror att en utsmyckning gjord av mig skulle passa är det bra om ni redan på tidigt stadium kontaktar mig.


Obs! Samtliga i detta galleri presenterade motiv kan utföras i valfritt format. Så kan t ex Jakobs stege med fördel målas i format 180 x 128 cm, Franciskus: 136 x 112 cm, Tecknets Gudsmoder: 107 x 84 cm. Motiv kan också exponeras i bildsviter och altarskåp. 


Mer om detta och vad jag menar talar för de heliga bildernas plats i gudstjänstlivet i skilda kristna miljöer kan ni läsa om via denna länk: Guds ord och Guds bild Hjärtligt välkomna att skicka ett mail eller ringa: Kontakt
          

                  Detalj ur Kristus med den brinnande blicken. 15 x 12 cm