Imago Nova Ikongalleri
 

 
 


Som ikonmålare har jag fått glädjen att utsmycka ett flertal kyrkor och privata andaktsplatser och alltsedan starten 1979 betraktar jag mitt uppdrag som både missionerande och ekumeniskt.

Med detta galleri vill jag genom ord och bild utifrån ikoner jag själv målar levandegöra tronsverklighet och stimulera tillpersonlig reflexion kring vår egen plats i denna. För den som önskar närmare kännedom om konstartens historia, teologi, estetik och måleriteknik hänvisas till böckerna ”Ansikte mot ansikte. Om de heliga ikonerna” och "ikonen - närvaro och källa", vars inledande delar kan läsas under rubriken "Böcker".

Ikonkonsten sträcker sig från Jesu samtid ien oavbruten tradition, från mästare till elev, fram till vår egen tidsikonmåleri. Som kulturellt och andligt fenomen intar ikonen och den teologiskareflexionen kring denna konst en central plats i den kristna traditionen. Frånatt tidigare ur konsthistorisk synpunkt ha betraktats med något styvmoderligaögon, räknas ikonkonsten idag, vid sidan av det västeuropeiska medeltida måleriet och renässanskonsten, som en tid löpt parallellt, till en av de främsta bildkulturerna.Genom mitt bildapostulat och konstnärskap,   bedrivet sedan mer än 30 år tillbaka, är jag en företrädare för denna   heliga tradition.


Detalj ur Ömhetens Gudsmoder. Målad av Lars Gerdmar 2006.  Foto: Bo Wiberg.


Ikonen som liturgisk konst och personligdialogbild är en källa till andlig fördjupning och reflexion. Den är också enspegel som, när betraktaren vänder sig emot den, kan besvara frågan om vem jagär och ett fönster mot himmelen där vi – i ömsesidig tillgivenhet – kan se ochbli sedda av Jesus och de heliga. Så gestaltar ikonen en laddadmötesplats mellan Guds du och människans jag. 

Den andligaskönhet och gudomliga närvaro som gestaltas i denna konst har kommit attfascinera den moderna och andligt undernärda människan, på jakt efter fördjupadidentitet och livets mening, bortom den sekulariserade kulturens mångaskenbilder och banaliteter. (Citat ur ”Ikonen – närvarooch källa”)

IMAGO NOVA är ett företag där jag somprofessionellt utövande ikonmålare erbjuder mig att utföra ikonutsmyckningartill såväl enskilda personer som församlingar. Med mig kan man också rådgöra om motivval och utformning av ikonutsmyckningar för olika slags kyrkorum. Merinformation om detta lämnas under rubriken ”Beställningar” 

Beskrivning av företagets logotyp: Solfisken 


Lars Gerdmar i sin ateljé 2001 mot bakgrund av ett nylig-
en färdigställt altarskåp. Foto: Bo Wiberg.