Imago Nova Ikongalleri
 


Curriculum vitae

Rekommendationer och intyg: Lindberg, Nikkanen,
Abel, Beskow och Lönnebo


Manusrekommendationer för boken
"Ansikte mot ansikte. Om de heliga ikonerna"


Beviljat publiceringsbidrag från
Vetenskapsrådet


Rekommendation av Per Beskow för internationell publicering

Rekommendationer av R. Pankhurst och B.O.
Lindberg för publicering av bok under arbete
om etiopisk-ortodox konst på mur, trä och pergament


 


 Lars Gerdmar under arbete med Birgitta-ikon till
 påven Johannes Paulus II. Foto: Mattias Piltz.