Imago Nova Ikongalleri
 


Här finner du artiklar som behandlar ikonen ur andlig, estetisk och konsthistorisk synpunkt.

Den kristna ikonen, som inom den östkyrkliga, bysantinska  kulturen under 300-talet och framåt estetiskt sett funnit sin form mot bakgrund av framför allt den grekisk-romerska konsten, har sedan mitten av förra seklet i vårt land blivit föremål för allt större intresse. Den andliga skönhet och de djup av mystik och gudomlig närvaro vi finner inom denna konst har kommit att fascinera den moderna, andligt undernärda människan, på jakt efter fördjupad identitet och livets mening, bortom den sekulariserade kulturens skenbilder och banaliteter.

Förhoppningsvis kan följande artiklar ge näring åt både hjärta och intellekt och bidra till ytterligare fördjupning i den konst som aldrig tycks upphöra att fascinera, som efter en obruten tradition, som rätt räknat snart kan fira 2000-årsjubileum, alltjämt fortsätter att utvecklas, med gudomlig värme och ljus kommer oss tillmötes i det kalla Norden.

Samuel Rubenson

Detta är en personlig reflektion över författarens eget möte med ikonen, en starkt förtätad text om bildens förhållandet till betraktaren


Per Beskow 

Denna artikel ger oss en djuplodande men också underfundig beskrivning av ikonens teologi och antropologi.


Lars Gerdmar 

Här beskrivs ikonens konsthistoriska bakgrund och estetik samt egna erfarenheter av den kreativa processen och måleritekniken inom denna konst.Påven Johannes Paulus II:s brev till konstnärerna handlar inte explicit om ikonerna, med dess ord om skönheten och hans skarpsinniga analys av den sakrala konstens väsen gäller också dessa. 


Anders Alberius 

I denna krönika från Skaraborgs läns tidning ger domprosten sin förklaring av vad en ikonmålning är och ikonernas betydelse i vår tid


Lars Gerdmar

Här presenteras ikonen och dess plats i det andliga livet ur teologisk och konsthistorisk synpunkt och ikonens möjliga betydelse i dagens sekulariserade svenska samhälle.


Ikonen är en spegel
Lars Gerdmar (Sida under arbete)

Denne ganska spontant hållna artikel skrevs strax innan julen 2007 för den numera nedlagda nättidskriften "Dagens story" på beställning av dess redaktör Susanna Popova.
 
Detalj ur ikonen Sankt Mikael drakdödaren. Målad 2013. Foto: Mattias Piltz