Imago Nova Ikongalleri
 
Galleri
 
Nedan finner du en förteckning över samtliga ikoner som ställs ut i detta galleri listade under ett flertal rubriker. Här kan du ta dig tid att i lugn och ro botanisera bland ett urval av närmare 50 ikonmotiv utförda av Lars Gerdmar samt genom kommentarer och vackra närbilder göra dig bekant med innebörden av de skilda motiv som exponeras. För de kommenterande texterna står Lars Gerdmar och det foto som genomgående förekommer, om inget annat anges, Bo Wiberg, dokumentationsfotograf specialicerad på konst och antikviteter.

Genom att klicka på rubrikerna i listan och på de små bilderna nedan kommer du till de skilda avdelningar där ikonmålningarna exponeras och i flera fall kommenteras.

Med bildskärmen som medium är du nu hjärtligt välkommen att göra en rundvandring i Imago Nova Ikongalleri!

Aktuellt

Nya kommentarer:
Maria och Elisabeths möte
Helige Göran och draken
Den helige Dorotheos av Gaza
Kristi ansikte - Icke av hand gjort En altartavla i vardande

Den helige Johannes Teologen

2006. 24x30 cm. Konstnärens ägo.

Johannes är i denna ikon framställd som kärlekens apostel och ljusets teolog.
Som författare av Johannesevangeliet, tre apostoliska brev och Uppenbarelseboken intar han en central plats i det andliga.

Foto:Bo Wiberg
2001. 63x55 cm. Motiv ur altarskåpet Majestas Domini. S:t Thomas av Aquino kyrka, Lund.

Här skildras hur Gabriel, en av de sju
Ärkeänglarna, besöker Jungfru Maria
och överbringar budskapet från den
Evige, den händelse som blir starten
på Kyrkans mysterium.

Foto: Bo Wiberg
2000. 42x33 cm. Privat ägo.

I denna ikon skildras mötet mellan två kvinnor, två ansikten och två världar.
Men i lika hög grad mötet mellan två
små hjältar, den ene vild, den andre
för tillfället mycket sömnig.

Dikt av Ingemar Leckius

Foto: Bo WibergÖmhetens Gudsmoder - Umilénie
2006. 53.5x42 cm. privat ägo.

Maria är här framställd som Guds och kyrkans moder. I kyrkans famn lyfts vi upp, får vi den tröst och uppmuntran vi behöver för att leva och mogna.

Foto: Bo Wiberg


Tecknets Gudsmoder
2006. 40x34 cm. Konstnärens ägo.

Jungfru Maria, vår Guds och kyrkans
moder, är här framställd som en
matriark och det levande tabernaklet
för Immanuel - Gud med oss - som
avbildas i en teokosmisk cirkel som
påminner om hostian, det runda brödet
som under gudstjänsten i övernaturlig mening förvandlats till Kristi kropp.
Foto: Bo Wiberg
2001. 63x55 cm. Motiv ur altarskåpet Majestas Domini. S:t Thomas av Aquino kyrka, Lund.

I denna ikon ser vi hur eremiten och
profeten Johannes förelöparen döper
Jesus i Jordan, ett motiv som samtidigt formar sig till en av de skarpaste bilderna 
av den heliga Treenighetens mysterium.

Foto: Bo Wiberg 

2006. 61.5x45.5. Konstnärens ägo.

Ikonen där Jesus i oskapat ljus
avslöjar sin gudomliga natur på
det heliga berget Tabor. Här förklaras
vem människan är i Guds ögon och gudomliggörelsen.

Dikt av Ingemar Leckius


Foto: Bo Wiberg
1999. 37x31 cm.
Motiv ur Korsvägen, S:t Lars katolska kyrka, Uppsala.
Den fasansfulla händelse som här avbildas
gestaltar Jesu gudomliga offergärning som
garanterar den enskilda personens och hela mänsklighetens räddning från ondskan, synden och döden - kärlekens fullbordan.

Foto: Bo Wiberg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nedtagandet från korset
1999. 37 x 31 cm.

Motiv ur Korsvägen, S:t Lars katolska kyrka, Uppsala.

Foto: Bo Wiberg

Uppståndelsen - Anastasis
2006. 46x36.5 cm. Kontnärens ägo.

Foto: Bo WibergKristi ansikte - Acheiropoietos
2006. 70x61 cm. Konstnärens ägo.

Cirkeln, linneduken och ansiktet är de tre verkligheter vi möter i denna ikon. Jesu blick vilar på varje enskild, som om denne ensam vore den mest älskade.

Här publiceras också delar av Nicolaus Cusanus underbart skarpsinniga och kärleksfulla meditation "Guds blick".

Foto: Bo Wiberg

Kristus med den brinnande blicken.
2013. 15 x 12 cm. Privat ägo.

Jesus avbildas här som den inkarnerade Guden, mönsterbilden för den nya och odödliga människan. Han är sann Gud och sann människa, den som ger svaret på frågan: vem är jag?

Foto: Lars Gerdmar
Den tronande Kristus i himmelen
2001. 204x208 cm.

Centralmotiv i altarkåpet Majestas Domini, S:t Thomas av Aquino kyrka, Lund.

Sida under uppbyggnad.

Foto: Bo Wiberg

1996. 28x34 cm. Privat ägo.

"Guds lille fattige", är ett av våra mest älskade helgon. Som en skapelsens präst och medeltida profetgestalt ställer han in sig i raden av de andliga vägledare som långt efter sin död har fått stor betydelse.

Foto: Bo Wiberg
Den rättfärdiga Rut med sonen Obed
1995. 24x30 cm. Privat ägo.

Denna ikon hyllar glädjen över att vara människa. Här möter vi Rut, arketypen för kvinnan som ger liv åt människosläktet och en prefiguration av Guds moder Maria, och hennes son, den lille Obed.

Foto: Bo Wiberg


S:t Göran och draken
2005. 58x47.5 cm. Privat ägo.

I denna ikon gestaltas den inre och yttre kampen mellan det goda och det onda. Den vidriga besten kråmar sig och lägger orden väl. Vår hjälte håller på att somna... Hästen stegrar sig... och...Foto: Bo Wiberg

Jakobs stege
2007. 45x32 cm. Konstnärens ägo.

Foto: Bo Wiberg 

Den helige Augustinus
1997. 31x38 cm. Privat ägo.

Augustinus är en av kristenhetens största tänkare. Med orden "jag tror för att förstå och jag förstår för att bättre tro", öppnade han vägen för en fruktbar samverkan mellan tro och vetande. I denna ikon följer vi honom på en märklig promenad.

Foto:Bo Wiberg


Den heliga Birgitta - Compatrona Europae
2002. 49.5x34 cm. Konstnärens ägo. Kopia av Birgittaikon, gåva frånde svenska katolska och lutherska kyrkorna till påven Johannes Paulus II. Originalikonen är placerad i hans museum i Vatikanen.

Presentation av överlämnandet. Därefter
kommentar till ikonen.


Foto: Bo WibergDen salige Johannes Paulus II

2011. 43 x 32 cm. Johannes Paulus II:s
pastoralcentrum, Stockholm.

I denna ikon möter vi en av de mest
betydande andliga ledarna i modern
tid: påve, teolog och filosof, hand
i hand med Sofia, den mänskliga personen i vardande som i denna bild också är personifikationen av den
heliga visheten.

Foto: Mattias Piltz


Den heliga Katarina av Siena -
2008, 16 x 20 cm. Privat ägo.

Sida under uppbyggnad.
Foto: Mattias Piltz
 1998. 60x75 cm.
Katedralen i Amulnecar, Spanien.

Här möter vi den den lilla Teresa, som hon ofta kallas, som helgonförklarades 1925 och 1997 blev upphöjd till kyrkolärare. Hon har viktiga saker att säga i en tid då många längtar efter att få veta vad som är livets mening.

Foto: Bo Wiberg2011, 16 x 20 cm. Privat ägo.

Denna ikon är tillägnad en andlig atlet som på 500-talet levde som eremit i den stekheta egyptiska öknen. Några utdrag från hans undervisande tal, ord av vishet, som inte saknar charm, citeras ur en nyligen publicerad översättning av hans skrifter. 

Foto: Lars Gerdmar

Abrahams Offer
1999. 31x40 cm. Privat ägo.

En patriark, en gosse, en ängel och en bock. Här gestaltas en händelse från gamla testamentets tid som till en början kan verka absurd, men så småningom utvecklas till ett drama där Abrahams andliga kamp med Gud får en oanad upplösning.
Kommentar under arbete

Foto: Bo Wiberg

Maria och Elisabets möte
Tecknad 1999. Konstnärens ägo.Dikt av IngemarLeckius.

I denna ikon skildras mötet mellan två kvinnor, två ansikten och två världar. Men i lika hög grad mötet mellan två små hjältar, den ene vild, den andre för tillfället mycket sömnig.


Kristusansiktet icke av människohand gjort -Acheiropoietos
1998. 45,5 x 52 cm.
"Guds blick". Citat ur Nicolaus Cusanus berömda meditation.

Ett av de äldsta sätten att avbilda Frälsarens ansikte.


Den helige Fransiskus av Assisi
1996. 28 x 34 cm. Egen ägo.

I denna ikon möter vi ett helgon och en stor djurvän, en varg som upphört att mörda, en elak fisk, små bevingade varelser och ett flygfä som tror att hon är något.


Den helige Göran och draken
Tecknad 1998. 47,5 x 58 cm.

Ett motiv som gestaltar den inre och yttre kampen mellan det goda och det onda. Den vidriga besten kråmar sig och lägger orden väl. Vår hjälte håller på att somna... Hästen stegrar sig... och...


Den helige Augustinus
Tecknad 1997. 31 x 38 cm.

Augustinus, som vi här kan bekanta oss med, är en av kristenhetens största tänkare och en av upphovsmännen till den medeltida västerländska bildningen. Med orden "jag tror för att förstå och jag förstår för att bättre tro", öppnade han vägen för en fruktbar samverkan mellan tro och vetande.Abrahams offer
Tecknad 1999. 31 x 40 cm. Egen ägo.

En patriark, en gosse, en ängel och en bock. Här gestaltas en händelse från gamla testamentets tid, en händelse som till en början kan verka absurd, men så småningom utvecklas till ett drama där Abrahams andliga kamp med Skapare får en oanad uppslösning.


Jesu liv - 13 mysterier

Hagiografisk ikon. 70 x 86,5 cm. Centralmotivet 32 x 40 cm. Övriga tolv motiv (miniatyrer) 16 x 20 cm. (Ansiktenas storlek i sidomotiven är i denna ikon endast 5-6 mm höga.)

Målad 1987 -89. Privat ägo. Presentation av verket.

Foto: Bo Wiberg


I Bebådelsen20 x 16 cm

Ärkeängeln Gabriels besök hos Jungfru Maria i Nasaret. "Var hälsad du högt benådade" säger ängln, "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Hans skall bli stor och kallas den Högstes son." (Luk 1:30-32)


II Födelse

Jesu födelse i Betlehem Josef och en eremit som förmedlar andlig undervisning, ammor, herdar och änglar. "Gud blev människa, för att människan skulle bli gudomliggjord." (Athanasios) (Luk 2:1-14).


III Dopet

Johannes döparen döper Jesus i floden Jordan. Änglar tillbeder. En bild av den nye Adam - Livets träd som planteras i vattenströmmar. Detta också en uppenbarelse av Treenigheten: Sonen, Andens duva och cirkeln, symbolen för Fadern. (Matt 3:13-17)


IV Frestelsen

Jesus möter djävulen i öknen efter 40 dagars fasta. Tre scener i samma motiv. I bakgrunden änglar beredda att duka fram mat. Djävulen söker med lock och pock få Jesus att tillbe honom. Jesus övervinner Frestaren. Även staden kan vara en öken. (Matt 4:1-11)


V Förklaringen

Jesus flankerad av Moses och Elias på berget Tabor. Petrus, Jakob och Johannes. Det oskapade ljus som strålade fram från Jesu kropp förebådar uppståndelsens ljus. Den nye Adams förklaring pekar hän mot människans gudomliggörelse. (Matt17:1-9)


VI Intåget i Jerusalem

Jesus - fridsfursten - tätt följd av de tolv apostlarna på väg mot Jerusalem. Vid stadsmuren mötande människor i alla åldrar mot bakgrund av porten till den historiska och eviga Staden. De ropar hosianna! och håller palmkvistar i händerna. (Matt 21:1-9)


VII Den sista måltiden

Jesus med de tolv apostlarna samlade till påskmåltid i den övre salen. Jesus instiftar nattvarden (eukaristin). Den lille Johannes lutar sitt huvud mot Jesu bröst. Judas Iskariot avslöjar sitt förräderi genom ta emot en brödbit som Jesus doppat i kalken. (Matt 26:26-29, Joh 13:1-30)


VIII I Getsemane örtagård

Två scener i ett motiv: Jesus mottar den lidandets kalk ur händerna på en mycket bekymrad ängel i Getsemane örtagård. Jesus väcker lärjungarna som ligger som hösäckar och sover. Han säger till Petrus: Orkar duinte hålla dig vaken en enda timme? (Mark 14: 32-42)


IX Korsfästelsen

Den korsfäste omgiven från vänster av Salome, Maria Magdalena och Guds moder Maria, från höger av den omvände soldaten Longinus och den lille Johannes. "Korset står i universums mitt. Själva Logos - meningen - hänger på detta. Universell försoning." (Mark 15:21-41, Joh 19:25-28)


X Uppståndelsen (Centralmotivet)

Den uppståndne omgiven av gammaltestamentliga kungar och profeter. Vi ser Jesus rädda Adam och Eva, representanterna för den frälsta mänskligheten, från död och förgänglighet, för att med dem som portalgestalter inbjuda alla till den plats Gud har förberett innan världens grund blev lagd. (1 Petr 1:3-5, 10, 3:18-22, Matt 28:1-15 Joh 20:1-10)

XI Himmelsfärden

Guds moder Maria omgiven två änglar i vita kläder och de tolv apostlarna, ordnade som ett vackert blomsterarrangemang. Över denna den tronande Kristus inskriven i en mandorla buren av två änglar på väg till det himmelska landet. Kompositionen formas sig till en bild av den himmelska och jordiska kyrkan. (Luk 24:50-53)


XII Pingsten

De tolv apostlarna samlade i Jerusalem. Över dem ett himmelsfragment med tolv eldslågor. I mitten konung kosmos, en personifikation av Logos, Ordet som fanns i begynnelsen hos Gud, genom vilket allt blev till och i vilket allt genom Anden hålls samman. (Apg 2:1-13)


XIII Marie insomnande och himmelsfärd

Den döda Gudsmodern omgiven av apostlarna, mot bakgrund av en mandorla i form av en port, där den uppståndne frälsaren i sin famn håller hennes själ, gestaltad av ett spädbarn. Över detta den tronande Himladrottningen uppburen mot höjden av två änglar. (Jfr bl a Upp 7:13-16. Maria är den första gudomliggjorda människan, och har upptagits till himmelen på liknanade sätt som Jesus)


Majestas Domini - en altar-tavla i vardande

Denna del av galleriet kommer fr o m början av år 2000
t o m mitten av år 2001 att kompletteras med konstteoretiska och måleritekniska kommentarer samt med ateljébilder som steg för steg illustrerar hur en altartavla för S:t Thomas kyrka i Lund växer fram.


Korsvägen och Uppståndelsen
Målad 1999. S:t Lars katolska kyrka, Uppsala.

Korsvägsikonerna 31 x 37 cm. Uppståndelsen 37 x40 cm. Presentation av verket samt dikten: "Ljus av ljus", författad av Ingemar Leckius. 

Denna ikonsvit kommer i mån om tid senare under detta eller nästa år att kommenteras.

Foto: Bo Wiberg, genomgående.


I Jesus inför Pilatus

I denna ikon skildras inledningen till ett drama som vänder upp och ned på alla invanda föreställningar. "Människan dömer Gud till döden. Skapelsen vill förinta sin Skapare. Hur är detta möjligt?"


II Jesus tar korset på sig

Se människan - Ecce Homo - utropar den blinda maktens lakejer när de ser Jesus i den situation som gestaltas i denna ikon. Se Guddsmänniskan, säger de som har öppna ögon. På förnedringens väg gestaltar han den gudomliga kärlekens mysterium som garanterar den mänskliga värdigheten.


III Jesus faller

"Vårt fall blir hans." Soldaten som bär namnet Longinus framstår i förstone på denna ikon som den starke. Men kraften fullkomnas i svaghet. När piskar träffat frälsaren börjar Longinus ana att den liggande är den starke, den som här vinner den moraliska segern.


IV Jesus möter sin moder

"Hav av kärlek och smärta bottnar i varandra" Här skildras Marias medlidande med sin son och Guds medlidande med en ond och gudsfrånvänd värld. Longinus vänder bort sitt ansikte i vrede. Den självuppoffrande kärleken och lidandet blir för det andliga barnet en provokation.


V Simon från Kyrene hjälper Jesus bära korset

"Han vill inte göra allt ensam. De tre ger här uttryck för tre världar: Jesus - Guds rike, Simon - den undertryckta staten, Longinus - Maktutopin . Jesus och Simon står varandra mycket nära. Longinus förtrycker dessa och blir därför den egentliga förloraren, den som står utanför.


VI Veronika räcker Jesus svetteduken

I denna ikon skildras medkänsla och ansvar som får praktiska konsekvenser. På den duk kvinnan håller upp, som hon skall använda för torka bort svetten från Jesus ansikte, ser vi bilden "Icke av hand gjord" Jesu - den nya Adams - ansikte, den identiska bilden av Gud-Fadern.


VII Jesus faller på nytt

"Om han endast hade fallit en gång hade du knappast kännt igen dig." I detta motiv stannar korsvägen upp. Vi tillfälle att meditera över vad det innebär att falla och resa sig samt i Simons gestalt att igenkänna den inlevelse som leder fram till rika humanistiska och moraliska insikter.


VIII Jesus talar till de gråtande kvinnorna

"Självömkan är honom främmande." Denna ikon visar hur mycket kraft det kan finnas i den andliga svaghet Jesus förkunnar. Kvinnornas tårar är äkta men handlingsförlamande. Jesus är här avbildad som ljuset i en mörk värld, av hans ljus får vi ljus.


IX Jesus faller tredje gången

Här skildras våldet och förtrycket i osmikad dager. Jesus är närmast medvetslös och den grymme soldat vi inte vet namnet på ger uttryck för den fascistoida människa som sålt sin själ för att erhålla blodig makt och ära. Rätt förstått har den uträknade i denna scen nått mycket högre än soldaten


X Jesus blir avklädd

"Människan avkläder Gud." I denna scen skildras det psykiska och andliga våldet. Skadeglädjen hos de uniformerade drumlarna står i bjärt kontrast till Jesu sorgsna och himmelskt sköna anletsdrag.


XI Korfästelsen

När vi kommit så långt på Jesu väg till korset är ondskans vansinne alldeles uppenbar. Jesus sluter sina ögon i inåtvänd smärta. Longinus har nu övergått till "förlorarens sida." Den grymme soldaten visar hur hårt vissa människor är beredda slå för att vinna makt, rikedom och ära.


XII Jesus dör

"Korset står i universums mitt. Själva Logos - meningen hänger på det." Vi ser i denna ikon den korsfäste efter hans insomnande. Maria vänder sig mot den lille Johannes, som bitter sluter sig i sig själv. Longinus är omvänd och Maria Magdalena vänder ansiktet smärta mot sin mästare.


XIII Jesus tas ned från korset

"Det är fullbordat." Den gudomliga kärleken har segrat och den förlorade världen ges tillfälle att begrunda sin egen brist och självupptagenhet. Denna ikon talar lika mycket om ömhet, respekt som dödens och sorgens ofrånkomliga faktum.


XIV Gravläggningen

"Han går in i jordens inersta... De dödas gravar öppnar han, befriar dem som är i tomhetens välde." Inför denna ikon kan man delta i den sorg och stora klagan som föregår det ljus som snart helt kommer att övervinna mörkret.
Interiörer

Denna del av galleriet kommer efterhand att kompletteras.


Altarskåpet Majestas Domini - DeesisS:t Thomas kyrkaLilla Algatan 8, LundMålat mellan 2000 och 2001.204 x 340 cm. Invigt Kristi Lekamens dag 2001.

Foto: Mattias Piltz

Altarskåpet Anastasis
Maria Magdalena kyrka
Flygelvägen 1, Lund
Målat mellan 1992 och 1994.210 x 330 cm. Invigt Helga Trefaldighets dag 1994.
Foto: Bo WibergKristus. Detalj ur Uppståndelsen. Foto: Bo Wiberg